Седма Национална Конференция за Редки Болести 2016

Уважаеми колеги и приятели,

Изминалите месеци бяха изключително интензивни и ползотворни по отношение на редките болести у нас. Списъкът на редките заболявания в България е факт. Официално обозначени са първите 11 експертни центрове за редки болести. Предстои създаване на Национален регистър на редките заболявания, както формиране на европейски референтни мрежи.

Имам удоволствието да Ви поканя на Седма Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 9-10 септември 2016 г. в хотел "Тримонциум" в Пловдив. Основна тема на събитието ще бъдат редките заболявания в светлината на европейските референтни мрежи. Ръководителите на обозначените експертни центрове по редки заболявания у нас ще представят своя опит и актуални новости в областта на диагностиката, лечението и проследяването на редките болести. Сесиите на конференцията ще обхванат актуални теми като експертните центрове и референтни мрежи, регистрите и епидемиологично наблюдение, оценката на здравни технологии за редки болести, персонализираните грижи за пациенти с редки болести. За първи път ще бъде организирана и научна сесия, посветена на разстройствата от аутистичния спектър.

Надявам се на Вашата подкрепа и участие в Седма Национална конференция за редки болести и лекарства сираци.

Проф. Румен Стефанов, дм

От името на Организационния комитет

Предишни конференции Важни дати
   

Първа национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 28-30 май 2010 - Пловдив, България

Втора национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 9-11 септември 2011 - Пловдив, България

Трета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 14-15 септември 2012 - Пловдив, България

Четвърта национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013 - Пловдив, България

Пета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 26-27 септември 2014 - Пловдив, България

Шеста национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 11-12 септември 2015 - Пловдив, България

Сборник с постери и презентации от Шеста национална конференция за редки болести

Ранна регистрация - 31 юли 2016

Късна регистрация - 1 септември 2016

Краен срок за изпращане на резюмета - 15 август 2016

     

 Copyright © 2016 • www.raredis.org • Всички права запазени